לדעתך, אילו נושאים צריכים נבחרי הציבור להציב בראש סדר העדיפויות הלאומי?

המשבר הכלכלי והבריאותי
סיפוח מיידי
דת ומדינה
עזרו לנו להגיד לנבחרי הציבור במה אנחנו רוצים שהם באמת יתמקדו! תנועת דרכנו מציגה להם את תוצאות המשאל ודורשת שיציבו אותם בראש סדר העדיפויות הלאומי.
להצבעה והצטרפות

89%

המשבר הכלכלי והבריאותי

3%

סיפוח מיידי

8%

דת ומדינה