לדעתך, אילו נושאים צריכים נבחרי הציבור להציב בראש סדר העדיפויות הלאומי?

בטחון לעוטף עזה
פילוג וגזענות
שיקום מערכת הבריאות
דת ומדינה
יוקר המחייה
מע' החינוך והגיל הרך
עזרו לנו להגיד לנבחרי הציבור במה אנחנו רוצים שהם באמת יתמקדו! תנועת דרכנו תציג להם את תוצאות המשאל ותדרוש שיציבו אותם בראש סדר העדיפויות הלאומי.
להצבעה והצטרפות

18%

בטחון לעוטף עזה

16%

פילוג וגזענות

19%

שיקום מערכת הבריאות

11%

דת ומדינה

25%

יוקר המחייה

11%

מע' החינוך והגיל הרך